Lämna in

Måste vi som driver föreningar och företag verkligen spara våra handlingar? Nej, faktiskt inte – om vi ser till vad lagen säger så behöver inte mycket sparas. Men …

Att ha kvar äldre handlingar från sin egen verksamhet kan visa sig vara en riktig guldgruva. Det underlättar administrationen att snabbt kunna återsöka information oavsett hur gammal den är. Ett fylligt och bra arkiv ger även oändliga möjligheter till marknadsföring, informationskampanjer och så vidare.

Det räcker inte heller med den information som står att hämta i de offentliga arkiven när vår gemensamma historia skall skrivas. Det skulle ge en skev bild av samhället. Det är av största vikt att vi bevarar dokumentation även från alla delar av den enskilda sektorn – från människornas vardag.

 

 

Tillsammans bevarar vi Västmanlands kulturarv