Vad skall vi spara?

Man kan inte spara allt. Det är faktiskt det man måste utgå från. Sedan gäller det ”bara” att spara rätt. Grundregeln är att man endast skall spara sådant som är unikt för den egna föreningen. Det som inte finns någon annanstans och som visar på föreningens verksamhet. Det kan alltså inte bara gälla protokoll, verksamhetsberättelser, årsbokslut med mera utan det ska även gälla kallelser till möten, affischer, fotografier (med uppgift om fotograf, datum, personer, ort).

Ladda gärna ner vår folder ”Spara eller gallra“.  Den ger allmänna råd om hur man skall resonera och hur man förbereder arkivleveranser.

Är du det minsta tveksam? Hör av dig till oss för rådgivning.

Hur gör man?

För att förbereda en leverans till Arkiv Västmanland bör ni skapa en överblick över befintligt material. Finns det fler arkivbildare, det vill säga är det material från fler än en juridisk person eller privatperson? Då skall dessa hållas isär.

Sedan skall materialet rensas från sådana saker som plastfickor, gem, kopior, gallringsbart och liknande.

Om det redan finns en struktur och någorlunda ordning i materialet skall den ordningen bevaras. Om inte kan det vara idé att göra en försiktig indelning i olika dokumentkategorier. Notera sedan vilka grupper som finns och de olika tidsomfånget. Glöm inte att notera luckor.

Boka sedan in en tid för leverans.