Nöden har en lag. Fattigvården i 1800-talets Västerås.

Carl Henry Björklund

 

Om tjänsteman var kvinna. En undersökning om könsbundna mönster i Logen 66 Västerås under perioden 1933-1963

Amanda Holmberg

 

Skjutande damer eller skyttar? En kritisk diskursanalys av Västmanlandsskytteförbund mellan åren 1923-1963 utifrån ett genusperspektiv

Cajsa Myrberg