Arkivbestånd

Vi har ställt samman ett arkivbildarregister (med arkivbildare menas det företag eller den förening, organisation, person som producerat arkivalierna i sin verksamhet) som du hittar på den här länken. Observera att listorna däremot inte gör anspråk på att vara kompletta. Samma arkivbildare kan i en del fall även återkomma flera gånger men under olika namn. Listorna med arkivbildare säger heller inget om hur mycket information som finns deponerat. Arkiven från en del arkivbildare består endast av ett fåtal handlingar medan andra kan omfatta flera hundra hyllmeter material.

Förutom arkivbildare som återfinns i våra egna depåer har vi även arkivbildarregister över Svanå bruksarkiv och Fagersta arkiv, samt en lista över de arkiv som noterats inom ett arkivprojekt som genomfördes hos Västmanlands läns Hembygdsförbund 2008. Under det projektet inventerades och förtecknades stora delar av de arkivsamlingar som återfinns hos länets hembygdsföreningar. Här rör det sig i de flesta fall om arkivfragment – men det kan vara viktiga sådana.

De flesta arkiven är helt öppna för forskning, men vissa har villkor för tillgängligheten. I de fallen måste man ansöka om tillstånd hos arkivägaren.