Medlemsavgift

Medlemsavgifternas storlek enligt beslut vid senaste årsmötet.

Företag (i vissa fall även ekonomiska föreningar och stiftelser)
Medlemsavgift: 500 kronor per år

Lokala föreningar, deponerande privatpersoner
Medlemsavgift: 150 kronor per år

Distriktsorganisationer, regionala sammanslutningar, läns- och rikstäckande föreningar och organisationer, föreningar med en verksamhet och ett upptagningsområde för egna medlemmar som sträcker sig över tre eller flera kommuner, samt kommuner
Medlemsavgift: 1 000 kronor per år

Stödjande privatpersoner (ger ej rösträtt vid medlemsmöten)
100 kronor per år

 

Hyllavgifter

Väljer ni att deponera ert arkiv i Arkiv Västmanlands depåer tillkommer en hyllhyra om 160 kronor per påbörjad hyllmeter och år.

För sådant material som vi inte bedömer är bevaransvärt är hyllhyran 310 kronor per påbörjad hyllmeter. Med bevaransvärt menar vi sådant som innehåller unik information om arkivbildaren och arkivbildarens verksamhet, och som därför bör bevaras “för alltid”. Som exempel på material som gallras efter en viss tid kan nämnas verifikat, som har en gallringsfrist på 7-år