Digitala skolväskan

Den digitala skolväskan är ett arkivpedagogiskt verktyg där elever kan arbeta digitalt med faktiska arkivhandlingar. Dokumenten är uppdelade i sju olika teman med regionalhistorisk anknytning och tillhörande frågor som relaterar till grundskolans kursplaner. Du som är lärare hittar en introduktion till skolväskan här.

Den första versionen av skolväskan togs fram under 1990-talet genom ett samarbetsprojekt mellan Riksarkivet/Landsarkivet Uppsala, Arkiv Västmanland, Regionarkivet, Virsbo historiska arkiv, Västerås skolmuseum, Västerås stadsarkiv, Västerås stadsbibliotek och Västmanlands läns museum.

När arkiven nu kan komma till klassrummet blir det lättare för elever och lärare att direkt kunna ta del av källorna till vår historia. Komplettera gärna arbetet med den digitala skolväskan med ett fysiskt studiebesök på ett arkiv eller museum i närheten.

image/svg+xml

Brott och straff

Hur var det att vara fängslad på Västerås länsfängelse och vilka var det egentligen som satt fångna där?

Livet på Virsbo

I samhället runt Virsbo bruk har människor levt i århundraden. Vad gjordes egentligen på bruket?

Resor och nöjen

Hur reste människor mellan platser förr och vad gjorde man egentligen på sin fritid?

Sjukvård

Ohyra i väggarna och svavelrökning av rummen. Lär dig mer om hur det var att hamna på sjukhus förr.

Skola

Varför ska barn gå i skola och inte arbeta istället? Så tänkte många föräldrar när det blev skolplikt år 1842. Hur var det att vara elev i en skola på den tiden?

Strömsholms stuteri

I Strömsholm bedrevs länge en statlig uppfödning av hästar. Varför då och vad kan arkivhandlingarna berätta om livet med hästarna på Strömsholm?

Ålderstrappan

I olika arkivhandlingar kan vi följa en persons födelse, liv och död. Hur var det att föda barn hemma och vilka saker kunde finnas i ett hem på 1800-talet?

image/svg+xml