Om dataskyddsförordningen (GDPR)

Den 25 maj 2018 trädde den nya Dataskyddsförordningen (på engelska förkortad GDPR) i kraft. Arkiv Västmanland respekterar allas rätt till integritet och vi är måna om att följa gällande regler för dataskydd. Vi vill se till att du är medveten om vilka typer av information vi samlar in från dig, hur denna information används och hur vi skyddar den.

Personuppgiftsansvarig

Arkiv Västmanland

Hur Arkiv Västmanland behandlar personuppgifter

I och med medlemskap i Arkiv Västmanland eller som direktanvändare av arkiven samlar vi, via den aktuella medlemmen – organisationen eller företaget – eller direkt från dig som enskild person, in kontaktinformation så som namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Dessa uppgifter används bland annat för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot våra medlemmar och användare. Dessa uppgifter sparas endast så länge som de anses vara nödvändiga för verksamheten.  Vi lämnar inte ut nämnda kontaktuppgifter om enskilda personer till tredje part utan tillstånd/samtycke.