För skolan

Arkiv Västmanland strävar ständigt efter ett tätare samarbete med skolorna i länet och försöker därför, trots små resurser, utveckla området arkivpedagogik. Vi vill gärna att lärare och äldre elever utnyttjar de kunskapstillgångar som finns i våra depåer.

Idag tar vi gärna emot studiebesök, plockar fram exempelmaterial, förmedlar Skolväskan Västmanland och kan komma ut till skolorna för att prata om arkiv och källor.

Har du några smarta idéer om nya samarbetsformer? Kontakta oss för att diskutera saken!

Tips: Exempel på hur man kan använda arkivmaterial finns att se på den arkivpedagogiska sidan “Folk i rörelse“.

Skolväskan Västmanland

Skolväskan Västmanland är en arkivpedagogisk resväska fylld med kopior av arkivmaterial som rör Västmanland för cirka 100-150 år sedan. Skolväskan finns nu även digitalt att arbeta med online. Här hittar du den digitala skolväskan och här hittar du som lärare en introduktion till materialet.

Väskan togs fram genom ett samarbetsprojekt där flera arkiv, museer och bibliotek i Västmanland ingick tillsammans med Uppsala landsarkiv.

Den fysiska skolväskan finns i två exemplar och kan fortfarande lånas av alla skolor i länet. Den är från början avsedd för 10 – 12-åringar, men vi har märkt att äldre barn och ungdomar har minst lika stor behållning av den.

Väskan innehåller, förutom kopiorna av dokument och foton, även lärarhandledning och frågekort. Du bokar den fysiska skolväskan genom att ta kontakt med oss.

Studiebesök

Arkiv Västmanland tar emot studiebesök i såväl Västerås som i Arkivcentrum Arboga, i Fagersta och Svanå. Vi kan även förmedla kontakten för studiebesök på annat håll.

Så långt det går utformar vi studiebesöken utifrån önskemål och intressen. Vi kan i samarbete med skolan skapa studiematerial och göra arbetsuppgifter.

Förbered gärna studiebesöket genom att låna Skolväskan Västmanland.

Hyr en arkivarie

Vill du och din skola ha någon som kommer ut för att prata om arkiv, källor och källkritik? Kontakta oss så kommer vi överens om formerna och skapar en bra lektion tillsammans.

Det går även att få med en arkivarie från oss när du bokar Skolväskan Västmanland men då måste du boka i god tid.