Upphittat album!

Hjälp oss hitta ägaren till ett upphittat album!

Är det någon som har en aning om vem detta album kan tillhöra?

Det upphittades på Västerås stadsbibliotek. Oklart exakt när, men det är nog nästan ett år sedan. Troligtvis har en besökare glömt det. En släktforskare?

Albumet är från åren 1958-1960 och har några noteringar vid fotografierna. Det är idel finska person- och ortsnamn. Exempel:
Erkki Rintoo
Esteri Mikkola
Osmo Vesa
Sauli Stång
Kauko Nevalainen
Hilkka Kinunen
Vappuna
Koli
Joensum
Savonlinna
Kuopio
Imatralla

Kontakta oss via mejl om Ni har förslag på var ägaren av albumet kan finnas.