Lättsam minikurs om arkiv

Nu ger vi åter en variant av våra lättsamma minikurser om arkiv. Den riktar sig främst till våra medlemmar, men i mån av plats kan även andra delta.

På programmet står bland annat en genomgång av arkivsverige och hur och varför arkiv skall bevaras och tillgängliggöras. Vi presenterar även den nya boken “Enskilda arkiv” som vi medverkat i genom att dela med oss av erfarenheter kring bevarande och säkerhet. Boken ges ut av Studentlitteratur.

Samma kurs ges vid två tillfällen: kvällstid den 4 juli 2018 i Arboga respektive eftermiddag den 5 september 2018 i Västerås

Läs mer om tider och hur Du anmäler Dig i Kursinbjudan som pdf