Årsstämma 7 maj kl. 18-21 Västerås flygmuseum

Kallelse till årsstämma 7 maj 2024

Kallelse till årsstämma för Arkiv Västmanland 7 maj 2024

Tid: 18:00-21:00

Plats: Västerås flygmuseum, Hässlögatan 16

Extern stämmoordförande är Johan Sterte, landshövding Västmanlands län.

Program för kvällen hittar ni i kallelsen.

Anmälan: Anmälan till stämman ska ha inkommit senast den 30 april till info@arkivvastmanland.se
Ombudens anmälan ska innehålla uppgifter om namn och medlemsförening.

Stämmans handlingar kommer finnas tillgängliga nedan:

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Revisionsberättelse

Budget 2024

Verksamhetsplan 2024-2025

Kallelse