Årsmöte nytt datum 20 maj

Nu finns alla handlingar tillgängliga! Vi skjuter på årsmötet till den 20 maj. Då finns ytterligare tid för alla medlemmar och enskilda att ta del av Arkiv Västmanlands handlingar och revisionsberättelse och inkomma med sitt godkännande. Svara på e-post till info@arkivvastmanland.se. Tack alla medlemmar för tålamod och stöd i denna krångliga tid. Låt oss hoppas att nästa årsmöte kan hållas på ett sätt där vi kan ses och mötas igen.

1. Utse ombud för organisationen/företaget.
2. Ombudet läser årsmöteshandlingarna och styrelsens förslag på beslut i den utförliga dagordningen. Handlingarna finns att läsa på webbplatsen: www.arkivvastmanland.se.
3. Inkom via e-post senast den 22 april med organisationens/företagets synpunkter, frågor eller godkännande av innehållet i handlingarna till info@arkivvastmanland.se. Märk era svar: organisationens/företagets namn och ombudets/uppgiftslämnarens kontaktuppgifter.
4. Styrelsen svarar på inkomna frågor och synpunkter. Det konstituerande styrelsemötet hanterar de inkomna svaren och årsmötesprotokollet.

Årsmöteshandlingarna finns att ladda ner nedan:

Årsmöteskallelsen kallelseårsmöte.pdf

Dagordningen Dagordning_Årsmöte den 6 maj 2020

Verksamhetsberättelsen Verksamhetsberättelse-2019.pdf

Arkiv Västmanlands stadgar Stadgar-för-Arkiv-Västmanland.pdf

Revisionsberättelse Revisionsberättelse-2019.pdf

Valberedningens förslagValberedningens-förslag.pdf