Öppet brev till Fagerstaföreningar

Fagersta kommun annonserade på sin hemsida, den 27/8, att alla enskilda arkiv ska vara flyttade från brukskontoret senast 1 september 2022.

Länken till inlägget hittar du här

I meddelandet som lades ut hänvisar Fagersta kommun alla enskilda arkivbildare till Arkiv Västmanland och vår lokal i Arboga. Det som vi vill med detta informationsblad är att informera om Arkiv Västmanlands verksamhet samt förtydliga viss information som finns i Fagersta kommuns inlägg.

Arkiv Västmanland är en länstäckande organisation med syfte att bevara och tillgängliggöra den viktiga del av vårt kulturarv som utgörs av enskilda arkiv. Med enskilda arkiv menas allt det arkivmaterial som produceras av enskild verksamhet, det vill säga av föreningar, enskilda företag, privatägda gårdar, privatpersoner, och så vidare. Med andra ord kan man säga att alla arkiv som inte härrör från den offentliga sektorn är enskilda arkiv. Arkiv Västmanland har arkivgodkända lokaler i både Arboga och Västerås och för att förvara sitt arkiv hos oss blir föreningen medlem i Arkiv Västmanland.

Medlemskap i Arkiv Västmanland

Lokal förening – 150 kr/år

Distriktsföreningar – 1000 kr/år

Utöver medlemsavgiften betalar föreningen en kostnad av 150 kr för varje påbörjad hyllmeter som ni deponerat hos oss. Hyllmeteravgiften betalas årligen. I priset ingår även arkivkartonger.

Exempel, lokalförening med 1 hyllmeter betalar 300 kr/år. Lokalförening med 2 meter betalar 450 kr/år.

Om ni väljer att lämna in ert material hos oss kommer ni fortfarande att vara ägare av materialet samt att ni själv sätter upp villkor för om arkivet är öppet för forskning. Villkoren preciseras i den medlemsblankett som ni lämnar in till Arkiv Västmanland.

Digitalt media på cd-skivor, USB, etc. kan förvaras hos oss men för att det ska bevaras ligger det på föreningen själv att föra över till annan media.

Har ni ytterligare frågor kring medlemskap, priser, att lämna in material etc. är ni varmt välkomna att höra av er till oss, 021-18 68 80

Välkommen som medlemmar och deponenter hos Arkiv Västmanland. Tillsammans bevarar vi Västmanlands kulturarv.