Digital arkivpedagogik 2022

Digital arkivpedagogik 2022

Ett samverkansprojekt mellan ArkivCentrum Örebro län och Arkiv Västmanland, i samarbete med Örebro universitets lärarutbildning.

Projektet syftar till att säkerställa att alla barn i Region Örebro län och i Region Västmanland får likvärdig tillgång till skolundervisningsutbudet hos de regionala arkivinstitutionerna ArkivCentrum Örebro län och Arkiv Västmanland. Detta genom att använda de digitala handlingar som redan idag finns i våra ”digitala klassrum” och ”digitala skolväska” som finns på våra respektive webbsidor, dels genom att möta klassen digitalt och arbeta med handlingarna via zoom eller teams.

I arkiven finns spännande material om Sveriges och hembygdens historia, t.ex. om barnens liv på
ett järnbruk, missionärernas resor till fjärran länder eller flyktingbarns upplevelser förr i tiden. Barn och pedagoger med långt geografiskt avstånd till arkivinstitutionerna ska få kännedom om arkivens verksamhet och ta aktiv del av källmaterial som förvaras vid arkivinstitutionerna. Det ska vara naturligt för skolorna, pedagogerna och barnen att även i framtiden ha kontakt med arkivinstitutionerna och för alla projektets deltagare att träffas och arbeta tillsammans med hjälp av digitala verktyg.