Arkivpedagogik – KAK

I syfte att hitta nya sätt att arbeta med de primärkällor som återfinns i arkiven drev vi under läsåret 2015-2016 ett projekt i KAK-området.

Magdalena Danielsson, som då även var verksam som lärare i Kolsva, var projektanställd för att söka upp och inspirera lärare till att på ett kreativt sätt använda arkiven i den planerade undervisningen. Resultatet av elevernas arbeten skulle sedan presenteras i olika publika former.

Exempel på resultat:
Malmaskolan ordnade en utställning baserat på Arkiv Västmanlands lektion i källkritik och på kartor och annat arkivmaterial som de fått titta på för att skapa sina egna kartor över ett “Dröm-Kolsva”.
På Karlbergsskolan i Köping producerades både utställning utifrån Skolväskan Västmanland och en film om andra världskriget “Köping och krigsutbrottet 1939” som publicerades på YouTube.

youtubelänk

Filmen från Karlbergsskolan