Kategori: Nyhetsarkiv

Arkivpedagogik – KAK

I syfte att hitta nya sätt att arbeta med de primärkällor som återfinns i arkiven drev vi under läsåret 2015-2016 ett projekt i KAK-området. Magdalena Danielsson, som då även var verksam som lärare i Kolsva, var projektanställd för att söka upp

Upphittat album!

Hjälp oss hitta ägaren till ett upphittat album! Är det någon som har en aning om vem detta album kan tillhöra? Det upphittades på Västerås stadsbibliotek. Oklart exakt när, men det är nog nästan ett år sedan. Troligtvis har en

Årsmötet 2016

Årsmötet 2016 hölls i Västerås stadsbiblioteks hörsal den 20 april. Själva årsmötet började vid klockan 18, men föregicks av programpunkter öppna för allmänheten. Klockan 16.00 fanns representanter från Arkiv Västmanlands personal och styrelse på plats för att svara på frågor

Webbutställning, barnteckningar

Teckningarna i denna utställning gjordes i juni 2015 av elever från årskurs 3 på PerOlsskolan i Fagersta. Som utgångspunkt hade de vid ett studiebesök i Fagersta arkiv fått höra om Emma Åkerberg, som levde för cirka hundra år sedan och

Elevarbeten 2014, Brinellskolan i Fagersta

Trots att det har gått ett par år vill vi gärna ha kvar det här inlägget på vår webbplats. Vi tycker fortfarande att elevernas insatser var strålande. Nedan finner Ni alltså exempel på hur gymnasieelever på Brinellskolan i Fagersta använt