Årsmötet 2016

Årsmötet 2016 hölls i Västerås stadsbiblioteks hörsal den 20 april. Själva årsmötet började vid klockan 18, men föregicks av programpunkter öppna för allmänheten.

Klockan 16.00 fanns representanter från Arkiv Västmanlands personal och styrelse på plats för att svara på frågor och informera om arkivflyttar, ändrad bemanning, samarbete med örebroarna, med mera, med mera.

Klockan 17.00 höll Marita Öberg-Molin från Coompanion föredrag under rubriken “Kooperativ kultur – en väg till framgång?” om kooperation och socialt företagande i allmänhet och om företags- och samverkansmodeller för kulturaktörer i synnerhet.

Från själva årsmötet kan rapporteras …
… att Marita Öberg-Molin, i sin roll som Västerås kommuns kulturnämndsordförande, valdes till årsmötesordförande.
… att det inte blev några stora förändringar av styrelsens sammansättning. Hans Almgren gick upp som ordinarie ledamot och tre nyval skedde på ersättarsidan: Gerd Bergqvist, Anita Dahlberg och Anna Holmström.
… att stadgarnas § 4 mom.3 ändrades så att de bättre stämmer med rådande verklighet ” … Kallelse till årsmöte utsändes senast en månad före årsmötet och årsmöteshandlingarna skall tillgängliggöras senast en vecka före årsmötet. …”.
… att stadgarnas § 6 mom.3 ändrades så att det blir möjligt att utöka antalet ledamöter i styrelsens arbetsutskott när så behövs.