Arkiv

Innovativ arkivsamverkan

Just nu pågår en fortsättning på projektet, det vill säga ett spännande “steg 2”. Utvecklingsmedel har erhållits från Statens Kulturråd och medfinansiering från Örebro läns landsting, Landstinget Västmanland och Arboga kommun. Ett påtagligt resultat är Arkivcentrum Arboga. Där finns nu

Arkivpedagogik – KAK

I syfte att hitta nya sätt att arbeta med de primärkällor som återfinns i arkiven drev vi under läsåret 2015-2016 ett projekt i KAK-området. Magdalena Danielsson, som då även var verksam som lärare i Kolsva, var projektanställd för att söka upp

Upphittat album!

Hjälp oss hitta ägaren till ett upphittat album! Är det någon som har en aning om vem detta album kan tillhöra? Det upphittades på Västerås stadsbibliotek. Oklart exakt när, men det är nog nästan ett år sedan. Troligtvis har en

Webbutställning, barnteckningar

Teckningarna i denna utställning gjordes i juni 2015 av elever från årskurs 3 på PerOlsskolan i Fagersta. Som utgångspunkt hade de vid ett studiebesök i Fagersta arkiv fått höra om Emma Åkerberg, som levde för cirka hundra år sedan och