Innovativ arkivsamverkan

Just nu pågår en fortsättning på projektet, det vill säga ett spännande “steg 2”. Utvecklingsmedel har erhållits från Statens Kulturråd och medfinansiering från Örebro läns landsting, Landstinget Västmanland och Arboga kommun.

Ett påtagligt resultat är Arkivcentrum Arboga. Där finns nu fantastiskt fina lokaler för vår gemensamma verksamhet och vi håller som bäst på att flytta in och etablera verksamheter där. Den officiella invigningen blir den 29 september 2016.

Vi har nu bildat ett gemensamt servicebolag, Örebro-Västmanlands Arkiv AB, för kostnadseffektiv drift i de nya lokalerna. Bolaget ägs 50-50 av Arkiv Västmanland och ArkivCentrum Örebro län. I bolagets styrelse sitter Birgitta Almgren och Yvonne Bergman från ArkivCentrum Örebro län samt Iréne Artaeus och Christina Sirtoft Breitholtz från Arkiv Västmanland. Bland annat med anledning av bildandet av bolag, gjordes en intervju av P4 Västmanland som sändes 21 december 2014. Lyssna här.

Nu fortsätter vi med att utveckla nya gemensamma verksamhetsområden för bästa möjliga medlems- och forskarservice och en stabil ekonomi.

Har Du idéer? Är Du intresserad av att veta mer? Kontakta Arkiv Västmanlands arkivchef, Christina Sirtoft Breitholtz, som från årsskiftet 2014-2015 fungerar som projektledare.

Bakgrund

År 2012 erhöll Arkiv Västmanland tillsammans med ArkivCentrum i Örebro län utvecklingsmedel från Statens Kulturråd för att sammanställa och analysera behov och möjligheter för utökad samverkan över länsgränserna i allmänhet och i fråga om depåverksamhet i synnerhet. Medfinansiärer var Arboga kommun och Näringslivsarkivens stödfond.

För att sammanställa alla tankar och fakta anlitades den erfarna utredaren Per Matsson. Många idéer och tankar  framkom under utredningstiden. Projektet redovisades hösten 2013. Den som är intresserad kan på begäran erhålla en rapport.