Öppen länk till årsstämman

Välkommen som deltagare på Arkiv Västmanlands årsstämma. Öppen länk för alla.

Tid 17:00-19:00, logga gärna in tidigare om du är osäker på tekniken.

ansluta till din dator eller mobilappen
Klicka här om du vill delta i mötet