Skolväskan Västmanland nu digital

Skolväskan Västmanland är en arkivpedagogisk resväska fylld med kopior av arkivmaterial som rör Västmanland för cirka 100-150 år sedan. Skolväskan finns nu även digitalt att arbeta med online. Här hittar du den digitala skolväskan.

Väskan togs fram genom ett samarbetsprojekt där flera arkiv, museer och bibliotek i Västmanland ingick tillsammans med Uppsala landsarkiv. Då pandemin kom avtog utlåningen av väskan och vi beslutade oss för att digitalisera den för att kunna nå ut till skoleleverna oberoende på var de befinner sig.

Förutom digitaliseringen har den även kompletterats och uppdaterats och dess teman och arbetsuppgifter är kopplade till grundskolans kursplaner. En anpassning har skett till de mål som fastställts för kursplaner som börjar gälla från år 2022.