Kallelse till årstämma 6 maj 2021

Kallelse till årsstämma för Arkiv Västmanland

6 maj kl. 17-19 via Teams

  • Extern stämmoordförande: regionråd Agne Furingsten
  • Malin Anneteg från Region Västmanland presenterar portalen Kulturarv Västmanland ca 17:15

Alla medlemmar och övriga hälsas välkomna till Arkiv Västmanlands årsstämma 2021. En av punkterna på årets stämma är styrelsens förslag på höjning av hyllavgifterna.

Ombudens anmälan ska ha inkommit senast den 29 april till info@arkivvastmanland.se. En länk kommer därefter att skickas till den e-postadress som är anmäld.

Handlingarna kommer att finnas tillgängliga här på hemsidan.

Årets årsmötesarrangemang är kostnadsfritt för medlemmar.

 

Handlingarna:

Kallelsen till årsstämman

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Årsredovisning

Revisionsberättelse

Budget

Verksamhetsplan

Förslag höjning av hyllavgifter

Valberedningens förslag

 

Teamsmanualer:

Det finns många manualer för Teams, här presenterar vi två som kan vara till hjälp.

Infocell ABs manual

Psoriasisförbundets manual