Ny kulturplan

Nuvarande kulturplan går ut 2022 och en ny behöver tas fram i samverkan med länets kommuner, kulturverksamheter, det civila samhället, kulturskapare och kulturlivet.

Ett av syftena med den nya kulturplanen är att den ska motivera och utveckla de olika kulturverksamheterna i länet samtidigt som den ska möta länets behov. Som ett led i samverkan kommer vi att genomföra 11 temadialogmöten där du kan få möjlighet att lyssna och tycka till. Mötena genomförs under perioden mars till april 2021. Klockan 18:00-19:15

 • Tema Musik 9 mars
 • Tema Dans och cirkus 17 mars
 • Tema Arkiv 25 mars
 • Tema Film 30 mars
 • Tema Teater 8 april
 • Tema Bibliotek 12 april
 • Tema Folkbildning 13 april
 • Tema Bild och form 15 april
 • Tema Hemslöjd 19 april
 • Tema Kulturarv 22 april
 • Tema Läsning och litteratur 28 april

Anmälan

Anmäl dig till ett eller flera temadialogmöten.
Anmälningslänk Västmanlands nya regionala kulturplan 2023-2026

Svara på en fråga om kulturen

Du har också möjlighet att påverka den nya kulturplanen genom att svara på en fråga om kulturen.

www.regionvastmanland.se/kulturplan2023 hittar du både enkäten och mer information om varför en kulturplan är viktig för Västmanland.