Pressmeddelande: Invigning av Arkivcentrum Arboga

logotype för Arkivcentrum Arboga

FÖR GRÄNSLÖSA SAMARBETEN

Landshövdingar inviger nyetablerat samarbete över länsgränsen

Torsdagen den 29 september 2016 kl 14.00 invigs Arkivcentrum Arboga – resultatet av ett samarbetsprojekt tvärs över länsgränsen mellan Västmanland och Örebro län. Över 100 gäster från hela landet kommer att närvara när de två landshövdingar­na, Maria Larsson och Minoo Aktherzand, förklarar detta nya arkivcentrum för invigt.

Runt om i landet finns enskilda arkivinstitutioner med uppdrag att ta till vara och tillgäng­liggöra arkiven från sitt läns företag, föreningar och privatpersoner, dvs källorna till vår gemensamma historia om var­dagen, festen, arbetet, fritiden osv. De allra flesta av dessa länsarkiv drivs i form av ideella föreningar med den aktuella länsgränsen som avgränsning för verksamhetens geografiska omfattning. Alla dessa länsarkiv nätverkar och samarbetar med varandra i mer eller mindre utsträckning, men hittills bara ”vid behov”. Att skapa ett fast långsiktigt samarbete är något nytt.

Arkiv Västmanland och ArkivCentrum Örebro län driver ett gemensamt treårigt utvecklingsprojekt i syfte att skapa ett fast och långsiktigt samarbete över länsgränsen och med mål att genom detta samarbete också locka till utveckling av andra samarbetsformer och verksamhetsgrenar. Som ett led i detta bildades det gemensamma bolaget – Örebro-Västmanland Arkiv AB – och nu startar vi den gemensamma verksamheten Arkivcentrum Arboga.

Det var bådas akuta behov av större arkivdepåer som för drygt tre år sedan på allvar väckte tanken på ett samarbete. Bra arkiv­lokaler växer inte på träd och en gemensam satsning skulle kunna vara möjligheten att skaffa sig riktigt bra lokaler. Genom lyckliga omständigheter dök försvarets gamla textilförråd upp som ett lockande alternativ. Läget i Arboga är idealt – mitt emellan de två residensstäderna och med goda kommu­ni­kationer för besökare från båda länen, och resten av landet. Att kommunen uppvisade en positiv och ge­nu­int stöttande inställning till nyetableringen gjorde inte saken sämre. En intensiv planeringsperiod till­sam­mans med fastighetsägaren Sturestaden följde och efter att arkivdepåerna anpassats efter Riksarkivets stränga krav på klimat och säkerhet kunde vi under vårvintern 2016 börja flytta in arkivmaterial. Depåernas kapacitet motsvarar mer än sju hyllkilometer – och det finns möjlighet att växa ytterligare i huset.

I Arkivcentrum Arboga kommer det även finnas plats för andra verksamheter i egen regi eller i samarbete med andra aktörer. Bland annat finns idéer om att Arbogas Arbetsmarknads­enhet ska kunna bedriva någon verksamhet där, exempelvis digitalisering. En annan idealisk samarbetspart tillika deponent – Arboga kommunarkiv – har också börjat flytta in arkivmaterial.

Både Arkiv Västmanland och ArkivCentrum Örebro län kommer att ha kvar sina huvudkontor och de depå­er som redan finns i Västerås respektive Örebro. Arkivcentrum Arboga blir ett viktigt komplement och en plats för utveckling. Helt enkelt en plats där vi kan kläcka idéer och försöka omsätta dem till verklighet i samverkan med andra. Vi tror att det steg vi därmed tar kommer att ha en avgörande positiv effekt på våra verksamheter – och därmed för länens innevånare som kan fortsätta ta del av de viktiga källor till vår gemensamma historia som finns i företags- och föreningsarkiven.

Utvecklingsprojektet har fått ekonomiskt stöd från Statens Kulturråd och bidrag från Region Örebro och Landstinget Västmanland.

För mer information kontakta Christina Sirtoft Breitholtz
e-post: christina@arkivvastmanland.se
telefon: 070-354 70 20