Varför spelar Näcken fiol? föredrag 4 maj

“Varför spelar Näcken fiol? Näckens funktion i människors tillvaro i historien och nutiden”

I presentationen berättas om Näcken ur ett kulturvetenskapligt och kulturhistoriskt perspektiv. Föredraget ger exempel på olika berättelser om Näcken som finns i folkminnesarkiv i Sverige och i några andra länder i Europa. Fokus ligger på vilken samhällelig funktion föreställningar och berättelser om Näcken kan ha haft i olika tidsperioder och i olika delar av Sverige, i Norden och i Tyskland.”

Föredrag av Petra Österlund, docent i entologi vid Södertörns högskola

Foto: privat

 

 

 

Foto:
Näcken, Storhusfallet, Nyköping
TS Eriksson
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0