Årsstämma 4 maj 2023 kl.18:00

Kallelse till årsstämma 4 maj 2023

Kallelse till årsstämma för Arkiv Västmanland 4 maj 2023

Tid: 18:00

Plats: Digitalt via Teams

Länk till stämman:

https://teams.live.com/meet/9416312609242

 

Extern stämmoordförande är Richard Fallqvist, regionråd kultur och idrott m.fl

Föredrag om Näcken med Petra Österlund, docent i entologi vid Södertörns högskola

En av punkterna på årets stämma är styrelsens förslag på höjning av avgifterna (medlems och hyllavgifter) Se separat bilaga.

 

Anmälan: Anmälan till stämman ska ha inkommit senast den 27 april till info@arkivvastmanland.se
Ombudens anmälan ska innehålla uppgifter om namn och medlemsförening.

Stämmans handlingar kommer finnas tillgängliga nedan:

Kallelse till årsstämman

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2022

Budget

Verksamhetsplan

Förslag nya avgifter

Valberedningens förslag

Årsstämmoprotokoll