Årsmöte 2017

Årsmötet går av stapeln i Arkivcentrum Arboga den 19 april klockan 18.00 och kallelsen postades till alla våra medlemmar den 13 mars.

Årsmötet kommer att föregås av en minikurs på förmiddagen, en repris på minikursen efter lunch och sedan ett föredrag öppet för allmänheten.

Anmälan till årsmötet sker senast den 10 april 2017 via e-post: info@arkivvastmanland.se eller till Magdalena på telefon: 070-374 83 15.
Vid anmälan skall anges namn på ombud och eventuell övrig deltagare. Och eftersom vi bjuder på fika är det bra om eventuella födoämnesallergier (till exempel glutenintolerans) anges.

Klicka på respektive länk för att hämta …
… årsmöteskallelsen och föreslagen årsmötesdagordning som pdf: Årsmöteskallelse/-dagordning 2017
… styrelsens förslag till reviderade stadgar som pdf: Stadgeändringsförslag 2017
… Verksamhetsberättelse för 2016 som pdf: Arkiv Västmanlands Verksamhetsberättelse 2016
… Valberedningens förslag som pdf: Valberedningens Förslag 2017