Årsmöte 2018

Den 25 april är det dags för Arkiv Västmanlands årsmöte 2018.

I år hålls detta i Svanå och inbjuden gäst är Nina Sjöberg, landsarkivarie i Uppsala. Nina kommer att ge oss en presentation av Landsarkivet i Uppsala och berätta om Riksarkivets 400 års jubileum.

Årsmötet föregås av ett program öppet för allmänheten.

Länkar till årsmöteshandlingar:
Verksamhetsberättelse 2017
Valberedningens förslag 2018

Kallelse med dagordning