Årsmötet 6:e maj 2020: OBS nytt datum 20:e maj

På grund av rådande läge kommer Arkiv Västmanlands årsmöte hållas digitalt. I den betydelsen att handlingarna kommer tillhandahållas via hemsidan och ombuden inkommer med synpunkter via e-post.

Observera att inget Skypemöte kommer hållas den 6:e maj.

För att den demokratiska processen ska uppfyllas behöver ombudens synpunkter inkomma två veckor före årsmötet, om så bara ett ja eller ett nej. Därefter har styrelsen möjlighet att svara eventuella synpunkter. Det konstituerande styrelsemötet efter årsmötet hanterar de inkomna svaren och årsmötesprotokollet.

Så går det till:

1. Utse ombud för organisationen/företaget.
2. Ombudet läser årsmöteshandlingarna och styrelsens förslag på beslut i den utförliga dagordningen. Handlingarna finns att läsa på webbplatsen: www.arkivvastmanland.se.
3. Inkom via e-post senast den 22 april med organisationens/företagets synpunkter, frågor eller godkännande av innehållet i handlingarna till info@arkivvastmanland.se. Märk era svar: organisationens/företagets namn och ombudets/uppgiftslämnarens kontaktuppgifter.
4. Styrelsen svarar på inkomna frågor och synpunkter. Det konstituerande styrelsemötet hanterar de inkomna svaren och årsmötesprotokollet.

Årsmöteshandlingarna finns att ladda ner nedan:

Årsmöteskallelsen kallelseårsmöte.pdf

Dagordningen Dagordning_Årsmöte den 6 maj 2020

Verksamhetsberättelsen Verksamhetsberättelse-2019.pdf

Arkiv Västmanlands stadgar Stadgar-för-Arkiv-Västmanland.pdf

Revisionsberättelse Revisionsberättelse-2019.pdf

Valberedningens förslagValberedningens-förslag.pdf